Меню сайта
 • Статьи по мотоциклам
 • Aprilia
 • Новости
 • Мої статьи
 • Benelli
 • BMW
 • Buell
 • Ducati
 • HARLEY-DAVIDSON
 • Honda
 • Kawasaki
 • Юмор
 • KTM
 • Suzuki
 • Victory
 • Yamaha
 • Viper
 • Відео
 • Девушки и мотоциклы
 • Трюки
 • Друзья сайта
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Мини-чат
  Среда, 12.05.2021, 23:36
  Приветствую Вас Гость | RSS
  Главная | Регистрация | Вход
  Сайт о мотоциклах
  Форма входа
  ТЕМА 11. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1 До недоліків ринку можна віднести те, що ринок: г) всі вищперераховані відповіді. 2 До функцій держави у змішаній економіці можна віднести: д) всі відповіді правильні. 3 Такі вчені, як В. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, Д. Мілль, А. Маршалл, А. Пігу, є представниками: а) класичної теорії: 4 Класики опиралися на закон Ж. Б. Сея, який говорить, що: б) пропозиція породжує свій власний попит; 5 Кейнсіанці стверджують, що держава повинна: а) втручатися у ринкову економіку; 6 Які з перерахованих концепцій класичної макроекономічної теорії критикував Дж. Кейнс: а) закон Сея; 7 Держава, корпорації, профспілки, правові, психологічні, морально-етичні аспекти є рушійною силою г) інституціоналістів; 8 Пропозиція грошей повинна щорічно збільшуватися однаковими темпами, що відповідає природному темпові зростання реального ВВП. Це твердження: в) монетаристів; 9 Кейнсіанській теорії відповідає таке положення: а) зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді; 10 Лаги державного регулювання викликані: в) розбіжністю в часі між усвідомленням макроекономічної проблеми
  урядом та застосуванням заходів щодо її вирішення; 11 У процесі економічного кругообігу уряд виконує таку функцію: б) отримує податки; 12 Державне регулювання вирішує слідуючи питання г) все разом. 13 Які теорії критикував Дж.М.Кейнс? в) теорію ринків Сея (закон Сея); 14 Що можна вважати основою загальної теорії Кейнса? а) інвестиційний мультиплікатор; 15 Як оцінює теорія економіки пропозиції стійкість ринкової економіки? а) за своєю природою не стійка; 16 Що вважає теорія раціональних очікувань головною причиною нестійкості ринкової економіки? б) зміну сукупної пропозиції; 17 Теорія економіки пропозиції стверджує, що зміна в пропозиції грошей впливає на економіку таким чином: в) шляхом впливу на інвестиції і таким чином на сукупну пропозицію;
  18 Яка з названих нижче шкіл використовувалася в економічній політиці адміністрацією президента США Р. Рейгана (1981-1983рр.): г) монетаризм; 19 Обєктами державного регулювання: д) дрібні та великі підприємства; 20 Державне втручання в економіку країни сричинене необхідністю: а) розвивати науково-технічний прогрес; 21 Засобами прямого державного регулювання є: б) податки; 22 стимулювання пропозиції капіталів і робочої сили, перенесення зусиль із керування попитом на стимулювання сукупної пропозиції - це головна ідея представників: в) монетаристів; 23 Економічні агенти, які використовують економічну інформацію та спроможні самостійно прогнозувати економічні процеси і приймати рішення, прагнучи до максимальної корисності, є центральною ідеєю
  представників: е) теорії раціональних очікувань. 24 Такі школи як чікагська, лондонська, фрайбургська, об'єднують в собі: а) монетаристська; 25 Такі вчені, як В. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, Д. Мілль, А. Маршалл, А. Пігу, є представниками: а) класичної теорії 26 Наявність якого фактору на думку Дж.кейнса не надає ціні еластичності у бік зниження: а) конкуренція; 27 Які державні витрати прямо вирівнюють дохоли населення: а) соціальні трансферти; 28 У ролі кого воступає держава у схемі кругообігу ресурсів , продуктів і доходів: в) отримувача доходів; 29 Яка функція держави спрямована на заменшення циклічних коливань: в) перерозподіл доходів; 30 Що входить до деожавного сектору: а) бюджетна сфера. ТЕМА 12. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 1 Яка з наведених форм торговельних бар'єрів не є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі? г) немає правильної відповіді. 2 Складова частина платіжного балансу країни - рахунок поточних платежів - не включає: а) транспортні послуги іноземним державам; 3 Крива попиту на англійські фунти зрушиться вправо, якщо (порівняно з іншими країнами): б) реальні ставки процента в Англії виявляться відносно вищими, а
  рівень інфляції відносно нижчим; 4 Якщо кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мається на увазі, що: г) уряд підвищив ціну, за якою він буде купувати золото. 5 Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України помітне зниження ціни гривні в іноземних валютах? б) експорт знизиться, імпорт зросте; 6 Припустимо, що між США та Україною встановлений режим вільно-плаваючих валютних курсів. Це означає, що при зростанні попиту на гривні: г) пропозиція долара США зменшиться. 7 Якщо ВНП України знижується, то при системі вільноплаваючих валютних курсів: г) імпорт буде знижуватись, а ціна гривні зростати. 8 Чим обумовлюється курс валюти в системі плаваючих валютних курсів? в) попитом і пропозицією іноземних валют; 9 Україна вирішує встановити контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним з наслідків цього рішення буде: в) зниження українського експорту; 10 Якщо при режимі фіксованих валютних курсів рівень інфляції в Україні виявиться вищим, ніж в інших країнах, то: а) український експорт знизиться, а імпорт зросте; 11 Дефіцит платіжного балансу: в) зменшує кількість грошей у країні; 12 Якщо країна з високим рівнем інфляції для того, щоб стримати інфляцію, проводить рестриктивну грошову політику (політику дорогих грошей) , це призводить до: б) підвищення обмінного курсу цієї країни; 13 Які з нижчеперелічених заходів збільшують пропозицію іноземної валюти в обмін на вітчизняну? б) експорт товарів та послуг; 14 Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні: г) нічого з переліченого не відбудеться. 15 Діє система золотого стандарту. Країна А суттєво збільшила експорт товару в країну Б. У цій ситуації: б) рівень ціни у країні А зросте, а з країні Б знизиться; 16 Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торговельні бар'єри необхідні для: г) збільшення сукупної пропозиції. 17 Країна А може виробляти 1 т пшениці чи 4 т металу, використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці чи 5 т металу, використовуючи також одну одиницю ресурсів. За цих умов: в) країна Б буде експортувати пшеницю та імпортувати метал; 18 Різниця між імпортним митом та квотою у тому, що лише мито: в) приносить доходи до Державного бюджету; 19 Принцип порівняльних переваг вперше сформував: в) Давід Рікардо; 20 До форм економічних відносин не належить: г) свобода слова; 21 Систематичний звіт всіх економічних операцій, що відбуваються між окремими особами, фірмами і урядом однієї країни з аналогічними представниками інших країн упродовж року, характеризує показник: в) платіжний баланс; 22 Політика захисту вітчизняного виробника від іноземних конкурентів це а) політика протекціонізму; 23 До позитивних наслідків політики протекціонізму можна віднести: д) усе вище перераховане. 24 До нетарифних бар'єрів не відносять: в) мито; 25 Країна А може виробляти 2 т пшениці або 8 т вугілля використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Д може виробляти 4 т пшениці або 10 т вугілля, використовуючи також одну одиницю ресурсів. За цих умов: б) країна Д буде експортувати пшеницю та імпортувати вугілля; 26 Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? б) країна, в якій для виробництва товарів використовується більш
  складна і наукомістка праця; 27 Складова частина платіжного балансу країни - рахунок поточни платежів - включає: а) товарний експорт; 28 Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та Імпорту України зниження ціни гривні з 20 до 15 центів С І І А? :1' в) експорт збільшиться, імпорт зменшиться; 29 Між Україною і США встановлено режим плаваючих валютних курсів. За таких умов при зростанні попиту на гривні це означає, що: б) ціна долара США у гривнях знизиться; 30 Україна встановила контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним із наслідків цієї політики буде: в) зменшення українського імпорту; ТЕМА 13. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА 1 . Державна політика в галузі витрат і оподаткування називається: г) фіскальною політикою. 2 Фіскальна політика, яка потребує спеціальних рішень уряду та пов'язана із прийняттям законодавчих рішень урядом, - це в) дискреційна фіскальна політика 3 За кейнсіанською теорією необхідність державного втручання в економіку фіскальними методами доводять за допомогою тези: а) державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток економіки; б)якщо ціни стабільні, то є впевненість, що ринок забезпечить макроекономічну рівновагу в умовах повної зайнятості 4 Державний борг - це сума попередніх: г) бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків. 5 Однією з реальних проблем державного боргу є: в) відплив частини національного продукту за межі країни; 6 Інфляція - це податок на: г) уряд; вона скорочує розміри бюджетного дефіциту. 7 До яких економічних наслідків може призвести державний борг? г) перерозподіл національного багатства між членами суспільства. 8 Ефект витіснення, пов'язаний з державний боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат: г) скорочує приватні інвестиції. 9 Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет: в) буде посилювати коливання у межах економічного циклу; 10 Відносні витрати по обслуговуванню державного боргу вимірюються: а) відношенням суми процентних сплати за боргом до обсягу ВНП; 11 Державний борг виступає як зобов'язання держави перед платниками податку. Це викликано тим, що: б) основна маса державних облігацій належить громадянам країни та
  національним фірмам; 12 Ефект витіснення, пов'язаний з державним боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат: г) скорочує приватні інвестиції. 13 Ефект витіснення передбачає, що: в) зростання державних витрат призводить до зменшення приватних
  інвестицій;
  14 Значний бюджетний дефіцит дозволяв: г) збільшити ставку процента, підвищити міжнародну цінність націо-
  нальної валюти та зменшити обсяг чистого експорту. 15 При інших рівних умовах великий бюджетний дефіцит у період повної зайнятості призводить до: в) зростання реальної процентної ставки; 16 Дефіцит державного бюджету утворюється, коли: г) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень 17 Однією з реальних проблем державного боргу є: в) відтік частини національного продукту за межі країни, 18 Побудова кривої Лаффера ґрунтується на положенні. в) зниження граничної податкової ставки збільшує податкові
  надходження, якщо податкова ставка була над. мірною; 19 Проблеми, пов'язані із зростанням державного боргу, мають менше значення для економіки порівняно з проблемами скорочення обсягу виробництва та зростання безробіття. Це твердження відображає точку
  зору прихильників: г) функціональних фінансів. 20 Державний бюджет, збалансований на циклічній основі, був би наслідком: г) зростання державних витрат, зниження податків у період економічного
  спаду. 21 Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає: в) скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень, 22 Відносні витрати по обслуговуванню державного боргу вимірюються: а) відношенням суми процентних сплат за боргом до обсягу ВНП; 23 Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається: г) фіскальною політикою. 24 Маніпуляції з державними витратами і податками для досягнення бажаного рівноважного рівня доходу та виробництва належать до: в) кейнсіанської фіскальної політики; 25 За кейнсіанською теорією макроекономїчної рівноваги для доказу необхідності державного втручання в економіку фіскальними методами використовується теза: а) державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток економіки; 26 Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ЧИП, він може: в) знизити податки; 27 Прямий зв'язок між чистими податковими надходженнями та реальним ЧНП: в) знижує вплив змін обсягу планових інвестицій на рівень НД та зайнятості; 28 З наведених далі податків виберіть прямі: б) податок на доходи фізичних осіб; 29 Які з перелічених функцій виконують податки: г) всі відповіді правильні. 30 Який є обсяг річного бюджетного дефіциту, якщо його відношення до ВВП становить 5%; причому державний борг дорівнює 2000 млрд. од„ що становить 50% ВВП: г) 200 млрд. од.; д)300 млрд. од. ТЕМА 14. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМЇЧНОЇ РІВНОВАГИ 1 Головна причина, що дозволила кейнсіанській теорії потіснити класичну, полягає у тому, що: а) кейнсіанська теорія пояснила поведінку економіки у довгостроковому періоді; 2 Саморегулююча ринкова система гарантує: б) дефіцити та надлишки товарної маси, що швидко зникають внаслідок дії цінового механізму; 3 Колим в економіці відсутня рівновага, то збереження дорівнюють: б) запланованим інвестиціям; 4 Попит на працю: а) визначається попитом на продукт, який виробляється цієк працею; 5 Якщо люди стають менш бережливими, то при інших незмінних умовах: г) крива заощаджень зрушиться вліво. 6 Рівень виробництва при повній зайнятості та повному використанні всіх ресурсів не залежить від готівкової грошової маси та рівня цін за: в) кейнсіанською теорією; 7 Які з перерахованих концепцій класичної макроекономічної теорії критикував Дж, Кейнс? г) всі відповіді правильні. 8 Згідно з теорією Дж. Кейнса заощадження можуть перевищувати інвестиції, якщо: в) протягом тривалого часу в економіці існує перевиробництво та безробіття; 9 Згідно з кейнсіанською теорією споживчих витрат: г) якщо доход кінцевого використання зростає, то гранична схильність до
  споживання знижується. 10 Згідно з кейнсіанською теорією рівень виробництва визначається величиною сукупного попиту. Це означає, що: в) обсяг продукції, який підприємці вирішать виробляти, буде
  визначатися попитом на неї; 11 Згідно з кейнсіанською моделлю рівноваги економіка знаходиться у стані рівноваги, якщо: г) сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту. 12 У простій моделі Дж. Кейнса, якщо сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту, то: в) обсяг запасів та рівень виробництва не зміняться; 13 Якщо в економіці збалансовані вироблений та реалізований ЧНП, то: г) сукупний доход дорівнює сукупній пропозиції. 14 Збільшення сукупного попиту приведе до зростання рівноважного реального ЧНП і рівня цін, якщо зрушення сукупного попиту відбуваються на: б) проміжному відрізку кривої АБ; 15 У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання сукупного попиту приведе: в) до зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку
  кривої АБ; 16 Зростання сукупних витрат у кейнсіанській моделі приведе до зрушення кривої сукупного попиту: а) вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на значення мультиплікатора; 17 В неокласичній моделі загальної економічної рівноваги величина реального НД зміниться, якщо: б)зросте пропозиція праці; 18 В кейнсіанській моделі загальної економічної рівноваги в) у стані загальної рівноваги сума інвестицій, державних витрат та
  експорту повинна дорівнювати сумі заощаджень, податків та імпорту; 19 За узагальненою кейнсіанською моделлю подвоєння автономного попиту вплине на рівень цін таким чином: в) зростання цін не можна передбачити однозначно; 20 Основна різниця між неокласичною і кейнсіанською моделями загальної рівноваги полягає у розходженнях їх прихильників у питанні про: б) сутність та роль грошей; 21 За моделлю IS-LM ставка процента визначається в результаті взаємодії: в) ринку товарів та послуг і фінансового ринку; 22 Cost push - теорія пояснює інфляцію загальним підйомом цін, підвищенням витрат (наприклад, зарплати); demand pull - теорія, навпаки, бачить виникнення інфляції виключно в зростаючому сукупному попиті. У цьому значенні монетаризм це: а) теорія підвищення цін; 23 Припустимо, функція споживання в народному господарстві в) більше ніж на 800 одиниць; 24 Передбачимо, в п-му році країна збільшує інвестиції в освіту, при цьому використовуються кошти, отримані внаслідок скорочення представницьких витрат. Тоді, при нормальних умовах зростає: в) жодна з величин; 25 У концепції Фрідмена номінальний грошовий попит зростає, якщо збільшується наступна величина: а) рівень цін; 26 "Природній рівень неповної зайнятості" означає рівновагу в: б)теоретичному значенні; 27 Правило визначення грошової маси насамперед направлене на: б) скорочення циклічних коливань реальних економічних змінних; 28 Які з наступних гіпотетичних фактів відповідають кейнсіанській і не відповідають монетаристській позиціям: а) висока еластичність грошового попиту за процентом; 29 Якщо еластичність грошового попиту за процентом рівна 0,1, то 2%- не підвищення грошової маси викликає такий же виражений вплив на номінальний прибуток, як і зростання процента: а) з 4% до 4,8% в рік; 30 З теорії грошового попиту Фрідмена випливає, що в народному господарстві, що розвивається при постійній технології проходження платіжних коштів, лінія тренда, яка відображає швидкість обігу грошей: г) зміщується вгору. ТЕМА 15. ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 1 Кон'юнктура - це: а) послідовний зв'язок між різними точками рівноваги економіки; 2 Періодичний підйом або спад реального ВВП на фоні загалі. тенденції до зростання - це визначення : в) економічного циклу; 3 До внутрішніх причин економічних циклів не належать: г) правильної відповіді немає. 4 До причини циклічності можна віднести: г)все вище перераховане; 5 До зовнішніх причин економічних циклів можна віднести: г) все вище перераховане; 6 Якій фазі економічного циклу відповідає ця характеристика: оновлення капіталу, модернізація виробництва, відновлення Інвестиційного процесу, активізація попиту, збільшення зайнятості? в) пожвавленню; 7 В економіці спостерігається повна зайнятість, виробництво працює на повну потужність, наявне масове оновлення капіталу, розширення виробництва, зростання прибутку та заробітної плати, рівень цін має
  гонденцію до підвищення, відчувається недостатність ресурсів - це характеристика фази: г) піку. 8 Економічні цикли, для яких головна рушійна сила - радикальні зміни у технологічній базі суспільного виробництва, його структурна перебудова, це: в) довгі економічні цикли; 9 У якій послідовності відбуваються фази економічного циклу: в) спад, дно, пожвавлення, пік; 10 Матеріальною основою періодичності середніх циклів є: а) необхідність оновлення основного капіталу; 11 Матеріальною основою малих циклів є: б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку; 12 Матеріальною основою великого циклу є: б) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об'єктів інфраструктури; 13 Значення якого з наведених показників знижується після настання фази підйому і зростає після настання фази падіння? б) обсяг товарних запасів в обробній промисловості; 14 У період депресії найбільше скорочується: в) величина підприємницького прибутку; 15 Через рік-другий по закінченні падіння спостерігається: г) усі попередні відповіді неправильні. 16 Який із запропонованих способів використовується для прогнозних оцінок економічної кон'юнктури? г) усі перераховані способи. 17 Якщо мова йде про економічні цикли, чи завжди справедливі такі твердження? г) усі твердження неправильні. 18 Економічний цикл, за кейнсіанською моделлю, пов'язаний з: б) факторами, які переважно впливають на динаміку сукупного попиту; 19 Теорія, згідно з якою розвиток економічного циклу, викликаний дією політичних факторів, виходить з того, що: г) усі попередні відповіді правильні 20 Тенденція до зниження обсягу валових інвестицій з'являється в період, коли: а) темп зростання продажу зменшується; 21 Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного падіння? в) зменшення обсягу допомоги по безробіттю; 22 Найбільш сильний вплив на хід економічних циклів здійснює динаміка: б) чистих інвестицій, спрямованих у виробництво товарів довготривалого
  використання; 23 Відповідно до принципу акселератора індуційовані інвестиційні витрати мають місце у випадку: б) якщо ВНП чи споживання зростають 24 Заходи антикризової політики не включають: а) регулювання зовнішньої діяльності; 25 Використовуючи для аналізу кон'юктурних коливань модель АО АБ можна стверджувати, що в період депресії: б) крива АР зрушується вправо; 26 Використовуючи модель АО - АЄ на основі кейнсіанської концепції визначіть умови кризи: б) скорочується сукупний попит і крива АО переміщується вліво; 27 Під час пожвавлення держава: а) знижує податкові ставки; 28 Під час буму держава: в) збільшує інвестиції; 29 З чим пов'язував М.Д. Кондратьев "підвищувальну" хвилю великого циклу: б) з масовою заміною довгострокових елементів основного капіталу; 30 З чим Й. Шумпетер пов'язував великі цикли: а) з "довгими хвилями" технічних інновацій;
  Copyright MyCorp © 2021
  Конструктор сайтов - uCoz