Меню сайта
 • Статьи по мотоциклам
 • Aprilia
 • Новости
 • Мої статьи
 • Benelli
 • BMW
 • Buell
 • Ducati
 • HARLEY-DAVIDSON
 • Honda
 • Kawasaki
 • Юмор
 • KTM
 • Suzuki
 • Victory
 • Yamaha
 • Viper
 • Відео
 • Девушки и мотоциклы
 • Трюки
 • Друзья сайта
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Мини-чат
  Суббота, 15.05.2021, 14:18
  Приветствую Вас Гость | RSS
  Главная | Регистрация | Вход
  Сайт о мотоциклах
  Форма входа
  VII. ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ «МІКРОЕКОНОМІКА»
  ТЕМА 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД.
  ТЕМА 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД. 1 Мікроекономіка досліджує: а) поведінку окремих економічних суб'єктів, які приймають рішення в
  умовах обмеженості ресурсів; 2 Мікроекономіка: б) досліджує поведінку споживачів і фірм у різних ринкових структурах; 3 Мікроекономіка вивчає, як ринковий механізм визначає: г) будь-які ціни. 4 До проблем, які вивчаються мікроекономікою, не відноситься: б) необмежені виробничі ресурси; 5 Економічними вважаються ресурси, які: г) всі відповіді правильні. 6 Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою зумовлена: г) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення. 7 Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб'єкти, зумовлена тим, що: в) потреби людей безмежні, а ресурси обмежені; 8 Яка з наведених характеристик найтісніше пов'язана з поняттям "економічні ресурси"? б) рідкісні; 9 Яка з властивостей не характерна для економічних ресурсів? в) безмежність; 10 Внаслідок обмеженості економічних ресурсів і необмеженості потреб мікроекономічних суб'єктів перед ними постає: а) проблема вибору і оцінки альтернативної вартості рішень; 11 Економічне поняття "обмеженість ресурсів" означає: б) неможливість задоволення всіх людських потреб; 12 Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження: б) ресурсів завжди не вистачає для задоволення усіх людських потреб; 13 Проблему обмеженості ресурсів: г) неможливо вирішити за жодних умов. 14 Якщо в економіці країни задіяні всі ресурси, то більшу кількість будь-якого продуту: б) можна виробити тільки за рахунок скорочення виробництва деяких інших товарів; 15 Альтернативна вартість вимірюється: в) кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага; 16 Яке з тверджень не відноситься до розкриття сутності альтернативних витрат в) відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю
  втрачених можливостей; 17 Країна, в економіці якої задіяні всі ресурси, виробляє два товари - автомобілі та бензин. Уряд країни бажає збільшити виробництво автомобілів. За цих обставин йому можна порадити: а) зменшити виробництво бензину; 18 Через нестачу грошей ви змушені купити декілька гарних і дорогих листівок та декілька гірших і дешевих. Ви стикаєтесь з проблемою: в) обмеженості ресурсів, необхідності компромісного вибору та оцінки альтернативної вартості рішень; 19 Випускник ліцею може піти працювати і отримувати заробітну плату, або може вступити до приватного вузу і платити за навчання. Альтернативна вартість його навчання в інституті дорівнює: г) втраченій можливості працювати і отримувати заробітну плату та
  вартості навчання 20 Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються: в) альтернативні витрати виробництва; 21 В економіці, яка виробляє пральні машини і верхній одяг, вдосконалення технології у виробництві пральних машин може привести до: г) правильні відповіді а) і в). 22 Якщо економіка рухається вздовж опуклої межі виробничих можливостей зверху вниз, то: б) альтернативні витрати зростають; 23 Товар, що має високу альтернативну вартість, як правило: б) мас високу ціну; 24 У людини, що відпочиває і яка має можливість одержати роботу з оплатою від 4 до 6 грн. на годину, альтернативні витрати однієї години дозвілля дорівнюють: в) 6 гривень; 25 Принцип раціональності поведінки означає, що: б) кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду; 26 До специфічних методів мікроекономічних досліджень належать: б) граничний аналіз та економічне моделювання; 27 Економічне моделювання передбачає, що дослідники: а) застосовують припущення, які спрощують ситуацію; 28 Характеристиками економічного блага виступають: г) всі відповіді правильні. 29 Альтернативні витрати нового стадіону - це: г) ціна інших товарів та послуг, виробництво яких принесене в жертву будівництву цього стадіону. 30 До суб'єктів мікроекономіки не належить: г) держава. ТЕМА 2. РИНОК: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 1 Коли ціна товару зростає, то: а) попит на нього, як правило, зменшується; 2 Якщо зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити споживачі, викликана неціновим фактором, відбудуться зміни: а) у попиті на товар, що змістить криву попиту; 3 Точки на кривій ринкового попиту показують: а) обсяг попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни; 4 На ринковий попит не впливають: б) ціни ресурсів; 5 Зростання попиту на товар може бути наслідком підвищення ціни: в) товару-комплемента; 6 Зміщення кривої попиту на товар ліворуч є наслідком: а) скорочення доходів споживачів; 7 Зниження ціни на бензин змістить: б) криву попиту на автомобілі праворуч; 8 Яка з наступних подій могла спричинити зміщення кривої попиту на пральний порошок праворуч? г) широка реклама прального порошку. 9 Крива попиту зміститься ліворуч, якщо: г) знизиться ціна товару-субституту. 10 Товари-субститути - це пари товарів, для яких: а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший; 11 Якщо два товари є взаємозамінниками, то підвищення ціни одного приведе до: б) зростання попиту на інший; 12 Товари-комплементи - це пари товарів, для яких: б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший; 13 На ринкову пропозицію безпосереднь не пливають: в) доходи споживачів; 14 Удосконалення технології виробництва товару переміщує: в) криву його пропозицій праворуч; 15 Зі зниженням цін ресурсів , що застосовуються у виробництві товару, крива його пропозиції: б) зміститься вниз і праворуч; 16 До змін у пропозиції тракторів і зміщення кривої пропозиції не приведе: в) зниження ціни тракторів; 17 Зміщення кривої пропозиції борошна праворуч є наслідком: в) зниження ціни пшениці; 18 Удосконалення технології виробництва товару приведе до: а) зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу; 19 Зміщення кривої пропозиції товару є наслідком: г) надання субсидії виробникам. 20 Ринок певного товару перебуває у стані рівноваги , якщо: г) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції; 21 Ринкові ціни: в) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропозиції; 22 До підвищення рівноважної ціни товару може привести: а) збільшення попиту на товар; 23 Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: а) виникає дефіцит товару; 24 Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний, викликає: а) появу стійкого надлишку товару; 25 Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо: в) домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму: 26 Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропозиція то: г) рівноважна кількість збільшиться, але вплив на рівноважну ціну невизначений 27 Ціна свинини зросла одночасно зі зростанням обсягу її продажу. Яка з подій узгоджується з цими змінами? б) підвищилася ціна яловичини; 28 Ціна вугілля знизилася і продана його кількість зменшилася. Яка з подій узгоджується з цим? а) зниження ціни на нафту; 29 Якщо пропозиція товару скорочується, а попит на нього зростає, то: б) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу
  може як збільшуватися, так і зменшуватися чи не змінитися зовсім; 30 У випадку встановлення податку з одиниці товару на виробників: б) крива пропозиції зміститься ліворуч паралельно до початкової,
  рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться; 31 У випадку встановлення відсоткового податку на виробників: б) крива пропозиції зміститься ліворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна
  ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;
  32 Внаслідок встановлення податку на виробників: а) ціна попиту перевищуватиме ціну пропозиції на величину податку; 33 Якщо лінійні криві попиту і пропозиції є відповідно спадною І висхідною, то з встановленням податку на виробників: б) рівноважна ціна зростає на меншу величину, ніж величина податку: 34 Надання субсидії виробникам: г) всі відповіді правильні. 35 Ймовірно, що причиною зниження ціни товару є: в) удосконалення технології; ТЕМА 3. ТЕОРІЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ 1 Продавець знизив ціну на свій товар на 5%, внаслідок чого обсяг продажу зріс на 4%. Можна стверджувати, що попит на цей товар: б) нееластичний; 2 Якщо ціна товару зросла на 3%, що привело до скорочення обсягу попиту на 3%, то попит на цей товар є: в) одиничної еластичності; 3 Якщо цінова еластичність попиту дорівнює -0,5, це означає, що: б) зниження ціни на 0,5% спричиняє зростання обсягу попиту на товар на 1%; 4 Яке з наведених тверджень належить до характеристики нееластичного за ціною попиту на товар: б) коефіцієнт цінової еластичності менший 1; 5 Значення коефіцієнтів лінійної та дугової еластичності співпадають у випадку: в) абсолютно нееластичного попиту; 6 У якого з наведених товарів еластичність попиту за ціною найвища? г) телевізор 7 Яке з тверджень є неправильним? Еластичність попиту за ціною тим вища: б) чим більш дефіцитним є товар; 8 Якщо крива попиту лінійна, то цінова еластичність попиту: б) буде вищою із зростанням ціни; 9 Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту - це: г) вертикальна лінія. 10 Якщо будь-яка кількість товару може бути продана за однією і тією ж ціною, це означає, що попит на даний товар є: в) абсолютно еластичним; 11 Для якого з товарів слід очікувати вищого показника цінової еластичності попиту в короткостроковому періоді порівняно з довгостроковим: в) холодильники; 12 Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною: а) зменшиться; 13 Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною ? а) зменшиться; 14 Цінова еластичність попиту на міжнародні повітряні подорожі дорівнює мінус 3. Підвищення цін на міжнародні авіаквитки приведе до : б) зменшення щорічних витрат на міжнародні подорожі; 15 Коли ціни на продукти харчування зросли на 2%, споживач скоротив
  їх купівлю на 1%. Для нього попит на продукти харчування: а) нееластичний, а його видатки збільшуються; 16 Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний за ціною, то при великому урожаї доходи селян: г) скоротяться, оскільки втрати доходу від зниження ціни будуть більшими,
  ніж його приріст від збільшення обсягу продажу. 17 Перехресна еластичність попиту - це процентна зміна обсягу попиту на один товар: а) при зміні на 1% ціни іншого товару; 18 Коефіцієнт перехресної еластичності попиту між гречкою та рисом
  становить 0,14. Якщо ціна гречки зросте на 10%, то: г) попит на рис збільшиться на 1,4%. 19 Якщо перехресна еластичність попиту є від'ємною, то товари, для яких вона визначена, - це: г) товари-комплементи. 20 Якщо еластичність попиту на товар А за ціною товару В становить мінус 3, то це означає що: г) всі відповіді правильні. 21 Якщо зі зниженням ціни одного товару на 2% обсяг попиту на и шсмопов'язаний з ним товар зменшився на 3%, це означає, що: в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1; 11 коефіцієнт перехресної еластичності попиту є від'ємним. 22 Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним? г) подорож за кордон. 23 Еластичність попиту за доходом на житло дорівнює 5. Підвищення
  доходу споживача на 5% збільшить попит на квартири на: г) 25. 24 Яке з наведених значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідності: б) більше 25 Товар можна віднести до категорії "низькоякісних", якщо: в) еластичність попиту за доходом для нього дорівнює -0,5. 26 Кожна точка лінійної кривої пропозиції, що виходить з початку координат: а) має одиничну еластичність; 27 Цінова еластичність пропозиції залежить головним чином від: б) часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни; 28 Якщо пропозиції товару представлена вертикальною лінією, то вона є: б) абсолютно нееластичною; 29 Попит на товар є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропозиція товару зменшиться, то рівноважна ціна: б) не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться; 30 Якщо пропозиція товару абсолютно нееластична за ціною, а попит на нього зросте, то рівноважна ціна: г) зросте, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною. ТЕМА 4. ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР СПОЖИВАЧА 1 Корисність - це: в) задоволення, яке отримує людина від споживання благ; 2 Корисність блага : г) всі відповіді правильні. 3 Кардиналістська модель поведінки споживача: г) передбачає можливість визначення кількісної величини корисності. 4 Загальна корисність — це: а) загальна сума задоволення від споживання певної кількості блага; 5 Загальна корисність: в) збільшується із зростанням споживання спадним темпом; 6 Сукупна корисність: в) є сумою задоволення від споживання певної кількості благ; 7 Гранична корисність • це: г) всі відповіді правильні. 8 Загальгна корисність зростає, коли гранична корисність: в) збільшується або зменшується, але є додатною величиною; 9 Між кривими загальної та граничної корисності існує геометричний зв'язок: г) всі відповіді правильні. 10 Який з наведених нижче переліків значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності? г) 20, 28, 34, 38. 11 Споживач готовий купити наступну одиницю товару тільки за умови, що продавець знизить ціну. Його поведінку найкраще пояснює: а) закон спадної граничної корисності; 12 Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена) показує, що: в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці блага зменшується до досягнення нульового значення в точці повниш насичення потреби; 13 Ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача на відміну від кардиналістського: б) не вимагає вимірювання величини корисності; 14 Криві байдужості — це криві: б) однакового рівня корисності наборів двох благ; 15 Криві байдужості мають такі властивості: г) всі відповіді правильні. 16 Форма і нахил кривої байдужості для споживача визначаються: в) тільки уподобаннями споживача; 17 Форма і нахил кривих байдужості залежать: а) від ступеня замінності благ у споживанні; 18 Гранична норма заміни одного товару іншим: г) всі відповіді правильні. 19 Гранична норма заміни товару У товаром X показує: б) кількість товару У, від якої споживач готовий відмовитись заради одержання додаткової одиниці товару X без зміни рівня сукупної корисності; 20 Якщо два блага є абсолютними комплементами, то: б) криві байдужості мають вигляд прямого кута; 21 Якщо два блага є абсолютними замінниками, то: г) правильні відповіді а) і в). 22 Якщо серед двох наборів благ споживач абсолютно байдужий до одного з них, то: г) всі відповіді правильні. 23 Бюджетне обмеження споживача утворюють: в) дохід споживача і ціни товарів; 24 Бюджетна лінія - це: г) правильні відповіді б) і в). 25 Точки перетину бюджетної лінії з осями координат характеризують тим, що: б) перебуваючи в цих точках, споживач витрачає весь дохід лише один з двох товарів; 26 Нахил бюджетної лінії визначається: в) співвідношенням цін товарів; 27 Пропорції можливої заміни одного товару іншим на бюджетній ні визначаються: г) всі відповіді правильні. 28 Положення бюджетної лінії не зміниться, якщо: в) ціни і дохід зміняться в одному напрямку і в однаковій пропорції; 29 Яке з тверджень є неправильним? в) точки на бюджетній лінії визначають множину споживчих кошиків, бажаних для споживача; 30 Бюджетні лінії: б) можуть бути як прямими, так і ламаними лініями; 31 Споживчий вибір є оптимальним, якщо: а) в межах бюджетного обмеження споживач обирає такий набір товарів, для якого відношення граничних корисностей благ дорівнює відношенню їхніх цін; 32 Ціни вимірюють граничні корисності благ б) індивідуально для кожного зі споживачів; 33 Другий закон Госсена: г) всі відповіді правильні. 34 Якщо для обраного споживачем кошика МUх/МUу=9, а Рх/Ру =7, то: б) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару X менше товару У; 35 Споживач перебуває у стані рівноваги, якщо: г) правильні відповіді б) і в). 36 Щоб опинитися у стані рівноваги, споживач повинен: в) розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на
  придбання будь-якого товару, приносила йому однакову граничну корисність; 37 Дохід споживача становить 8 грн. Ціна одиниці товару X -1 грн.. Ціні одиниці товару У - 0,5 грн. Яка з наступних комбінацій двох товарів є на бюджетній лінії? в) 5 X та 6 У; 38 Бюджетна лінія споживача описується рівнянням: 15Х+25У=90<) Оптимальний кошик споживача містить ЗО одиниць У, а кількість товару X в цьому кошику становить: а) 10 одиниць; 39 Для споживача товари X і У є абсолютними замінниками в пропорції 1:1. Ціна товару X - 1 грн., товару У - 1,5 грн. Споживач максимізує корисність, якщо б) споживач витрачає весь свій дохід на товар X; 40 Якщо споживач обирає комбінацію, представлену точкою, яка належить нижче бюджетної лінії, то він: в) не повністю використовує свій бюджет; ТЕМА 5. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 1 Зростання доходу споживача за інших рівних умов викличе: а) зміщення бюджетної лінії паралельно до початкової праворуч; 2 Крива "дохід - споживання": г) правильні відповіді б) і в). 3 Крива "дохід - споживання": г) всі відповіді правильні. 4 Криві Енгеля характеризують залежність: а) обсягу споживання товару від доходу споживача; 5 Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують: в) криві Торнквіста; 6 Зі зниженням ціни одного з благ за інших рівних умов: в) зростає обсяг індивідуального попиту на нього; 7 Крива "ціна-споживання": а) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з
  товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту; 8 Ефект заміщення полягає у: а) зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмінного
  реального доходу споживача; 9 Ефект заміщення - це зміна обсягу попиту на товар, спричинена зміною: г) зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача. 10 Ефект заміщення відображає: а) зміну обсягу попиту на товар внаслідок зміни його відносної ціни; 11 Ефект доходу полягає у: б) зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінни
  відносних цін товарів; 12 Ефект доходу -це: г) всі відповіді правильні. 13 Ефект доходу проявляється тоді, коли: б) зниження ціни одного блага дозволяє споживачу купувати більше даного
  блага, не скорочуючи попиту на інші; 14 На відміну від моделі Хікса, у моделі Слуцького: г) правильні відповіді б) і в). 15 На відміну від моделі Слуцького, у моделі Хікса: в) допоміжна бюджетна лінія є дотичною до початкової поверхні байдужості; 16 Ефекти заміни та доходу за Слуцьким і Хіксом виявляють: а) додатне значення ефекту заміни за зниження ціни низькоякісного блага; 17 Коли ціна нормального блага знижується, то: б) в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага; 18 З підвищенням ціни низькоякісного блага: а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни - менше; 19 У випадку зниження ціни низькоякісного блага: г) всі відповіді правильні. 20 Товар Гіффена - це: г) всі відповіді правильні. 21 Що з наведеного нижче характеризує товар Гіффена: в) зі зниженням ціни даного блага обсяг попиту на нього скорочується; 22 Крива індивідуального попиту: г) всі відповіді правильні. 23 Крива ринкового попиту: а) отримується шляхом додавання обсягів індивідуального попиту за кожної
  з можливих цін; 24 Ефект „наслідування більшості": а) виникає, коли типовий споживач збільшує свій попит, якщо товар купує
  багато покупців; 25 Ефект „сноба": б) робить ринковий попит менш еластичним; 26 Товари Веблена: г) всі відповіді правильні. 27 Надлишок споживача: г) всі відповіді правильні. ТЕМА 6: ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА 1 Взаємозв'язок між всіма можливими поєднаннями факторів вироб¬ництва та обсягом випуску продукції формалізується за допомогою: виробничої функції. 2 Виробнича функція показує: максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні
  сполучення заданих вхідних ресурсів 3 У короткостроковому періоді: обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити; 4 У короткостроковому періоді: а) виробничі потужності залишаються незмінними;б) виробники можуть збільшити обсяг випуску тільки за рахунок більш інтенсивного використання наявнихвиробничих потужностей;в) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;г) всі відповіді правильні. 5 Довгостроковий період функціонування фірми - це час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів; часовий інтервал, протягом якого фірма може отримувати прибуток. 6 Довгостроковий період з точки зору галузі - це: період, достатній для того, щоб діючі фірми могли залишити галузь, а нові - увійти в галузь; 7 Визначте характеристику короткострокової виробничої функції: загальний продукт змінного фактора досягає максимуму, коли середній
  продукт скорочується, а граничний спадає до нуля; 8 Загальний продукт змінного фактора виробництва набуває макси¬мального значення, коли: граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю; 9 Середній продукт змінного фактора набуває максимального зна¬чений. коли: він дорівнює його граничному продукту. 10 Граничний продукт змінного фактора — це: додатковий продукт, одержаний від застосування додаткової одиниці змінного фактора; 11 Закон спадної віддачі полягає у тому, що: всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продук-тивності; 12 Коли діє закон спадної віддачі, то: відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послі-довному збільшенні одного фактора виробництва за незмінності інших факторів; 13 Ізокванта - це: крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечу однаковий обсяг випуску; 14 Ізокванта ілюструє: весь набір можливих рівнів виробництва за умови зміни кількості капіталу; 15 Зі зростанням обсягу виробництва ізокванта буде зміщуватись: праворуч вгору 16 виробнича функція може бути описана в) рівняннями Q=f(L) або Q=f(К,1.) б) Кривою сукупного продукту змінного фактора; в) ізоквантою;г) всі відповіді правильні. 17 Позитивний ефект масштабу спостерігається тоді, коли: темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягів залучених ресурсів 18 Фірма збільшує обсяги використання праці з 500 до 725 одиганщ внаслідок чого виробництво продукції зростає з 600 до 1100 шт. Це зростаючий ефект масштабу; 19 Віддача від масштабу виробничої функції Q = 10-L.0,5 К0,8 зростаюча; 20 Траєкторія розвитку фірми: ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді; 21 Ізокванта ілюструє: виробничу функцію; 22 Для виготовлення стільців на власному виробництві підприємцеві треба 0,05 мЗ деревини, 0,8 метрів тканини, 0,5 години праці та 15 хвилин роботи для кожного стільця. Процес характеризується:
  а) ізоквантою у вигляді прямого кута; 23 За яких умов діє закон спадної віддачі фактора виробництва? 1 Інші фактори фіксовані. 2- Рівень технології не змінюється. 24 Граничний продукт може скорочуватися при залученні у виробництво: 4-го робітника; 25 Граничний продукт 5-го робітника становить; в) 14 шт. 26 Середній продукт досягає максимальної величини, копи увиробництво залучено: 3 робітники; ТЕМА 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА 1 Економічні витрати - це: витрати, що дорівнюють сумі доходів, яку повинні одержати всі власники ресурсів при найбільш вигідному з можливих способів їх використання; 2 Економічні витрати: Дорівнюють сумі явних і неявних витрат. 3 Неявні витрати-це: альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми 4 Безповоротні витрати - це: витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю; 5 Бухгалтерський прибуток утворюється як різниця між загальним доходом і: зовнішніми витратами; 6 Виберіть найбільш точне визначення економічного прибутку: прибуток, який отримує фірма, якщо її загальний дохід перевищує сумуявних і неявних витрат. 7 Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на: суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми; 8 Нормальний прибуток— це: мінімальний дохід, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності 9 Яке з тверджень правильне? бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку 10 Метою виробника є максимізація: економічного прибутку; 11 Оскільки граничний продукт змінного фактора зі збільшенням об¬сягу випуску фірми спочатку зростає, а потім знижується, то: граничні витрати спочатку знижуються, а потім - зростають; 12 Загальні витрати обчислюються як б) FС + УС 13 Загальні витрати фірми для будь-якого обсягу випуску дорівнюють: а) середнім загальним витратам, помноженим на обсяг випуску; 14 Граничні витрати дорівнюють: середнім загальним витратам, помноженим на обсяг випуску; 15 Щоб знайти величину постійних витрат фірми, потрібно: від загальних витрат відняти змінні витрати; 16 Щоб знайти величину змінних витрат фірми, потрібно: від середніх загальних витрат відняти середні постійні і помножити на обсяг випуску 17 Визначте характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді: коли загальні витрати зростають, то середні сукупні та граничні витрати можуть зменшуватись і зростати залежно від обсягу випуску 18 Середні загальні витрати матимуть мінімальне значення за имі що для даного обсягу випуску: граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам; 19 Середні змінні витрати є мінімальними, коли вони дорівнюють: граничним витратам виробництва 20 Якщо середні змінні витрати зменшуються, то для даного інтервалу обсягів випуску характерним буде: перевищення середніми змінними витратами граничних витрат; 21 Якщо граничні витрати фірми є мінімальними, це означає, що: граничний продукт змінного фактора є максимальним; 22 Зв'язок між граничними і середніми загальними витратами є таким: якщо МС менші за АТС, то АТС повинні знижуватись. 23 Середні змінні витрати конкурентної фірми є мінімальними і становлять 6 грн., а граничний продукт змінного фактора становить 10 одиниць. Це означає, що: а) середній продукт змінного фактора с максимальним; б) середній продукт змінного фактора становить 10 одиниць; в) граничні витрати дорівнюють 6 грн.; г) всі відповіді правильні 24 У довгостроковому періоді: а) не існує поділу витрат на постійні і змінні; в) всі витрати е змінними; 25 Ізокоста - це лінія: незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат; 26 Будь-яка точка ізокости представляє: комбінацію фізичних обсягів двох ресурсів; 27 Рівновага фірми за технологією і витратами встановлюється у точці: дотику ізокванти та ізокости; 28 Фірма максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат у точці дотику: ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 29 Фірма мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції у точці дотику: ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 30 Якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношення їх гра¬ничних продуктивностей дорівнює 2:1, то для мінімізації витрат: співвідношення їх цін повинно становити 2:1; 31 У довгостроковому періоді зі збільшенням обсягу виробництва: динаміка витрат визначається характером ефекту масштабу 32 Довгострокові граничні витрати характеризують: приріст загальних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю; 33 Причиною U - подібності кривих середніх витрат є: у короткостроковому періоді - дія закону спадної віддачі, у довгостроковому періоді - змінний ефект масштабу; 34 Вплив спадної граничної продуктивності виявляє траєкторія кривої: в) А ТС 35 Ефект масштабу супроводжується: б) зниженням середніх витрат у випадку економії на масштабі і збільшенням середніх витрат у випадку втрат на масштабі; в) зростанням обсягів випуску тими ж темпами, що й витрати всіх виробничих ресурсів у випадку постійної віддачі;
  36 Мінімальний ефективний розмір підприємства - це: найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати; ТЕМА 8. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 1 Попит на продукцію конкурентної фірми є: абсолютно еластичним; 2 Крива попиту на продукцію конкурентної фірми: а) є прямою горизонтальною лінією на рівні ринкової ціни;б) співпадає з кривою граничного доходу; в) співпадає з кривою середнього доходу; г)всі відповіді правильні.
  3 Крива попиту на продукцію конкурентної фірми співпадає з: кривою граничного та середнього доходу; 4 Граничний дохід конкурентної фірми зі зростанням обсягу продажу: зростає 5 Якщо граничний дохід фірми за всіх рівнів випуску дорівнює рин¬ковій ціні, то: б) попит на продукцію фірми є абсолютно еластичним; в) фірма працює в умовах досконалої конкуренції; 6 Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді слід виробляти продукцію, якщо: а) вона отримує економічний прибуток; б) вона отримує тільки нормальний прибуток;
  в) вона отримує збитки, які не перевищують величини постійних витрат;г) всі відповіді правильні. 7 Оптимальним є обсяг виробництва конкурентної фірми, як і будь-якої іншої, тоді, коли: граничний дохід дорівнює граничним витратам; 8 Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо її: граничний прибуток дорівнює нулю; 9 Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого: б) ціна дорівнює граничним витратам; 10 Конкурентна фірма досягає точки беззбитковості, якщо: а) ціна дорівнює мінімуму її середніх загальних витрат; б) загальні витрати дорівнюють загальному доходу;
  11 Конкурентна фірми перебуває у ситуації MR > MC . Вона зможе збільшити економічний прибуток, якщо: збільшить обсяг виробництва; 12 Конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковому періоді: а) шляхом закриття, якщо ціна менша за середні змінні витрати;в) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищуе середні змінні витрати 13 Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий економічний прибуток, слід: діяти так, як і раніше, нічого не змінювати. 14 Конкурентна фірма, для якої Р = min АТС: отримує нормальний прибуток, оскіпьки ціна дорівнює АТС; 15 Якщо граничні витрати конкурентної фірми перевищують середні загальні витрати за оптимального обсягу виробництва, то фірма: максимізує економічний прибуток; 16 Якщо ціна на конкурентному ринку нижча середніх загальних витрат, то фірма повинна: продовжувати виробництво на рівні, де Р=МС, якщо ціна перевищує середні змінні витрати. 17 Сума збитків конкурентної фірми, що припиняє виробництво у короткостроковому періоді: дорівнює постійним витратам 18 У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб¬ництво, якщо: збитки перевищують величину постійних витрат фірми; 19 У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб¬ництво, якщо: її граничний дохід менший за середні змінні витрати; 20 Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми співпадає з кривою: граничних витрат вище мінімуму кривої середніх змінних витрат; 21 Короткострокова крива ринкової пропозиції конкурентної галузі може бути одержана як горизонтальна сума відрізків кривих MC вище мінімуму AVC всіх фірм галузі; 22 Виробничий надлишок фірми: а) є різницею між сукупним доходом і змінними витратами; б) вимірює вигоду виробника від продажу продукції на конкурентному ринку, є показником його добробуту. в) графічно відповідає площі фігури, обмеженої кривою граничних витрат, лінією ринкової ціни та віссю ординат;г) всі ВІДПОВІДІ правильні. 23 у довгостроковому періоді конкурентна фірма: б) залишить галузь, якщо Р < LAC' 24 У довгостроковому періоді конкурентна фірма: увійде в галузь, якщо Р > LAC; 25 Фірми на досконало конкурентному ринку: у короткостроковому періоді можуть отримувати як економічні прибутки, так і збитки, але у довгостроковому вони отримують лише нормальний прибуток; 26 Парадокс прибутку полягає у тому, що: можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі е причиною його зникнення у довгостроковому періоді внаслідок вхо¬дження в галузь нових фірм 27 Якщо граничний дохід типової фірми конкурентної галузі перевищує середні витрати виробництва, то можна стверджувати, що у дов¬гостроковому періоді: число фірм у галузі зросте; 28 У довгостроковому періоді нові фірми увійдуть в конкурентну га¬лузь, якщо а) ціна перевищує довгострокові середні витрати типової фірми галузі; 29 У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, якщо: а) ціна нижча за довгострокові середні витрати; 30 Довгострокова крива пропозиції конкурентної фірми співпадає з кривою: довгострокових граничних витрат вище кривої довгострокових середніх витрат; 31 Довгострокова крива ринкової пропозиції конкурентної галузі: а) залежить від динаміки цін ресурсів та їх впливу на пропозицію; б) будується на основі припущення про змінне число фірм в галузі за кожного значення ціни;
  в) для галузі з постійним рівнем витрат є горизонтальною прямою;
  г) всі відповіді правильні. 32 Довгострокова крива галузевої пропозиції: а) є висхідною для галузі зі зростаючим рівнем витрат; б) є спадною для галузі зі спадним рівним витрат; в) є горизонтальною прямою для галузі з постійним рівним витрат; г) всі відповіді правильні. 33 У будь-якій конкурентній галузі ціна рівноваги довгострокового періоду встановлюється на рівні: мінімуму АТС; 34 Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми характеризу¬ється рівністю: в) Р = тіл АС = МС; 35 Вивчення ринку досконалої конкуренції є важливим тому, що: ринок досконалої конкуренції — це модель ефективного розподілу обмежених ресурсів; 36 Якщо крива МС перетинає криву AVC у точці, що відповідає 400 грн., а криву АТС на рівні 500 грн., то вона зупинить виробництво, якщо ціна продукції встановиться на рівні: нижче 400 грн. 37 Конкурентна фірма виробляє 500 одиниць продукції. Витрати виробництва даного обсягу становлять: AVC=3 грн.; AFC=5 гри.; МС=4 фн. Ринкова ціна продукції дорівнює 6 грн. Фірмі доцільно: збільшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом виробництва; 38 Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 одиниць продукції, TR = 150 грн., AVC = 10 грн., FC =20 грн. Фірма: максимізує прибуток, величина якого становить ЗО грн.. 39 Конкурентна фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, для якого АТС = 8 грн., AVC = 5 грн., МС =10 грн., TR = 5000 грн. Фірма виробляє: б) 500 одиниць продукції; 40 Конкурентна фірма максимізує економічний прибуток, виробляючи 200 одиниць продукції з показниками: ТС = 22 тис. грн., FC = 2 тис. грн. Якщо її постійні витрати зростуть вдвічі, то фірма: в) не змінить обсягу випуску;
  Copyright MyCorp © 2021
  Конструктор сайтов - uCoz