Меню сайта
 • Статьи по мотоциклам
 • Aprilia
 • Новости
 • Мої статьи
 • Benelli
 • BMW
 • Buell
 • Ducati
 • HARLEY-DAVIDSON
 • Honda
 • Kawasaki
 • Юмор
 • KTM
 • Suzuki
 • Victory
 • Yamaha
 • Viper
 • Відео
 • Девушки и мотоциклы
 • Трюки
 • Друзья сайта
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Мини-чат
  Вторник, 18.05.2021, 06:27
  Приветствую Вас Гость | RSS
  Главная | Регистрация | Вход
  Сайт о мотоциклах
  Форма входа
  ТЕМА 9. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК. 1 Умови досконалої конкуренції не виконуються, якщо: крива попиту на продукцію фірми є спадною; 2 Якщо за будь-якого обсягу випуску середній дохід фірми перевищує КІТ граничний дохід, то: а) фірма є недосконалим конкурентом;в) граничний дохід менший за ціну; г) правильні відповіді а) і в). 3 За умов недосконалої конкуренції, в тому числі чистої монополії: крива сукупного доходу є нелінійною, опуклою вгору; 4 До утворення монополій не призводить: виробництво та збут товару, який має багато близьких субститутів; 5 За умов монополії для кожного обсягу випуску крім першої одиниці: граничний дохід менший за ціну; 6 Якщо граничний дохід монополії дорівнює нулю, то: б) сукупний дохід монополії є максимальним;в) цінова еластичність попиту на продукцію монополії дорівнює 1;г) правильні відповіді б) і в). 7 Монополія максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збиток, виробляючи обсяг продукції, для якого: граничний дохід дорівнює середнім змінним витратам. 8 Якщо монополіст обирає комбінацію обсягу випуску і ціни, на нееластичному відрізку кривої попиту, то: монополіст отримує прибуток менший, ніж максимапьно можливий; 9 Монополіст ніколи не вироблятиме обсяг продукції, для якого Е МR 10 Монополіст, який прагне максимізувати прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, доки: а) граничний дохід перевищує граничні витрати; 11 Крива пропозиції монополії: відсутня, монополія не має кривої пропозиції. 12 Фірма-монополіст: з врахуванням кривої ринкового попиту визначає комбінацію обсяіу випуску та ціни, щоб отримати максимум прибутку. 13 На відміну від конкурентної фірми, монополіст: може збільшити свій прибуток, застосовуючи цінову дискримінацію; 14 У довгостроковому періоді монополіст, на відміну від конкурентно фірми: захищений від конкуренції нових фірм, що прагнуть увійти в галузь. 15 Для монополіста не справджується умова: у довгостроковому періоді рівновага фірми встановиюється на рівні Р=min АС- МС; 16 Перевищення ціною граничних витрат монополіста для оптималь¬ного обсягу випуску є вимірником: ринкової влади монополіста, 17 Ринкова влада монополіста буде тим більшою: чим менш еластичним с попит на продукцію монополії; 18 Суспільні втрати від монопольної влади полягають у тому, що за інших однакових умов: а) монополіст виробляє менший обсяг продукції, конкурентна галузь;б) монополіст встановлює вищу ціну порівняно з конкурентним ринком;в) монополія захоплює і перетворює на монопопьний прибуток частину надлишку споживача;г) всі відповіді правильні. 19 Негативний вплив монополізації виробництва полягає у тому, що: а) завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту споживачів;б) монополії не забезпечують ефективності розподілу ресурсів;в) монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва;г) всі відповіді правильні. 20 Монопсонія - це ринкова структура, за якої: на ринку багато продавців і лише один покупець; 21 Фірма-монопсоніст: а) визначає оптимальну кількість товару за правилом максимізації вигоди;б) за кривою ринкової пропозиції обирає комбінацію ціни та обсягу, що максимізує його вигоду; в) встановлює ціну, нижчу за граничні видатки і граничну вигоду товару для покупця; г) всі відповіді правильні. 22 Ринкова влада монопсоніста буде тим більшою: чим менш еластичною є ринкова пропозиція. 23 Природна монополія відрізняється від простої монополії тим, що: а) є ринковою структурою, яка забезпечує мінімізацію витрат;б) має економію від масштабу на всіх обсягах випуску;в) не породжує безповоротних втрат і є вигідною для суспільства;г) всі відповіді правильні. 24 Природні монополії існують переважно у галузі комунального подарства, тому що: існування конкуренції в галузі комунального господарства невигідне д^ суспільства; 25 Природна монополія існує, коли товар виробляє фірма, яка: зі збільшенням обсягу випуску має економію на масштабі; 26 Цінова дискримінація - це: продаж одного й того самого товару різним покупцям за різними цінами; 27 Основною метою цінової дискримінації є: захоплення споживчого надлишку і перетворення його у монопольний прибуток; 28 Абсолютна цінова дискримінація передбачає: встановлення резервної ціни для кожного покупця; 29 Весь споживчий надлишок може захопити фірма, яка: здійснює досконалу цінову дискримінацію; 30 Якщо адвокат сам вирішує, яку ціну призначити для кожного клієнта, то фірма практикує: а) цінову дискримінацію першого ступеня; 31 Відвідування виставки у вихідні дні коштує дорожче, ніж у будні. Це приклад: в) ціноутворення в пікові періоди; 32 Міжміські телефонні компанії призначають нижчі розцінки за хви¬лину розмови вночі та у вихідні дні. Це приклад: в) ціноутворення в пікові періоди; 33 Прикладом цінової дискримінації третього ступеня є: продаж залізничних квитків дітям, студентам та пенсіонерам за нижчимицінами, ніж решті пасажирів. 34 Особливість ринку комп'ютерних програм полягає у тому, що: а) резервна ціна покупця залежить від обсягу ринкового попиту; 35 Монополія, яка виробляє оптимальний обсяг продукції і максимізує економічний прибуток: не забезпечує ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів. 36 Монополіст прагне збільшити обсяги виробництва і продажу з 300 до 400 одиниць продукції . Його приріст витрат становитиме 2000 гри., а Функція попиту QD = 900 - 2Р, то: б) його рішення неправильне, економічний прибуток фірми зменшиться; 37 Монополіст має збитки, якщо у нього: в) Р <АС 38 Монополіст виробляє такий обсяг продукції, при якому М(* = 150 грн, МС = 110 грн, АС = 180 грн,. Для максимізації прибутку монополіст повинен: г) знизити ціну і збільшити обсяг випуску. 39 Монополіст, який максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свій продукт, якщо: б) граничний дохід перевищує граничні витрати; 40 У монополіста граничні витрати менші за ціну продукту, тому що: б) ціна вища за граничний дохід; ТЕМА 10. ОЛІГОПОЛІЯ 1 Олігополія - це ринкова структура, в якій діє: незначна кількість конкуруючих фірм - виробників однорідної або диференційованої продукції; 2 Олігополію відрізняють: а) значні перешкоди до вступу в галузь; 3 Яка з наведених ознак характерна тільки для олігололії: б) всезагальна взаємозалежність фірм; 4 Аналіз олігололії порівняно з аналізом інших ринкових структур ускладнений тим, що: г) всезагальна взаємозалежність фірм і неможливість передбачити реакцію конкурентів посилюють фактор невизначеності» 5 5. Компанія "X" знизила на 10% ціни на свою продукцію, після чого решта фірм галузі зробили те саме. Ринкова структура, в якій вони працюють, — це: в) олігополія 6 Сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно: перебуває в проміжку від монопольного до конкурентного обсягу виробництва. 7 Функція реакції у моделі Курно : а) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництв аіншого; 8 Функція реакції у моделі Бертрана : б; визначає ціну продукції одного олігопопіста за кожного заданого рівня 9 На відміну від моделі дуололії Курно, у моделі Бертрана: а) обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток;б) крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;в) кожна фірма у стані рівноваги виробляє більше продукції за нижчою ціною; г) всі відповіді правильні. 10 Модель Стакелберга: а) є модифікацією моделі дуополії Курно;б) є моделлю лідерства за обсягами; в) передбачає, що фірма - лідер обирає обсяг випуску, який максимізуе її власний прибуток, й ігнорує свою функцію реакції;г) всі відповіді правильні. 11 Фірми А і В з однаковими виробничими функціями є дуополістами. Обсяг продажу фірми В буде найбільшим, якщо: в) на ринку встановиться рівновага Стакелберга за умови, що фірма А є аутсайдером; 12 Обсяг продажу однієї з фірм на олігополістинному ринку не зале¬жить від кількості фірм на ринку і розподілу залишку ринку між іншими продавцями: г) для фірми-лідера у моделі Стакелберга. 13 У моделі „ламаної кривої попиту" кожна фірма впевнена, що: б) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін; 14 Якщо фірма знизить ціну продукції, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо вона підвищує ціну, жоден з конкурентів не наслідуватиме її прикладу. Це означає, що фірма: б) стикається з ламаною кривою попиту; 15 Якщо фірма очікує, що при зниженні або підвищенні нею ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то вона: в) є ціновим лідером на олігополістичному ринку 16 У моделі „домінуючої фірми" (квазімонополїї): домінуюча фірма визначає обсяг і ціну за правилом МР = МС, а решта фірм визначають ціну за принципом „граничні витрати дорівнюють ціні домінуючої фірми" 17 Картель діятиме успішніше, якщо: а) попит на продукцію картелю є менш еластичним;б) виробничі витрати учасників картелю приблизно однакові; 'в) фірми-учасники виробляють приблизно однакову кількість продукції;г) всі відповіді правильні. 18 Учасник картелю може збільшити свій прибуток у короткостроко¬вому періоді, якщо: а) збільшить обсяг випуску продукції понад встановлену квоту 19 У довгостроковому періоді: в) олігололісти та монополісти, як правило, отримують економічний прибуток; 20 Принцип ціноутворення "витрати плюс" відображається формулою : АС + АVС (1+r). 21 Фірма є олігополістом, якщо : б) йде за ціною лідера; 22 Ламана крива попиту для олігополістів обов'язково передбачає : розрив кривої MR; 23 У невеликому місті роздрібна ціна торгівлі меблями найповніше сарактеризується як: олігополія; 24 У моделі домінуючої фірми: б) одна фірма обирає ціну з метою витіснити конкурентів з ринку; ТЕМА 11. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 1 На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конкуренції: вільний вхід та вихід з ринку; 2 Фірма на ринку монополістичної конкуренції повинна вийти з галузі, якщо: а) Р < min AVC 3 Для ринку монополістичної конкуренції не є характерним: б) відносно великі витрати на виробництво і реалізацію продукції; 4 Монополістична конкуренція поєднує значний розвиток конкуренції з незначною монопольною владою, які є наслідком відповідно: в) значного числа невеликих фірм та диференціації продукції; 5 До монополістичної конкуренції слід віднести ринок: а) губної помади 6 Монополістична конкуренція виникає на ринках товарів, де попит на продукцію фірми: а) більш еластичний, ніж за умов монополії; б) менш еластичний, ніж за умов досконалої конкуренції; 7 Еластичність попиту на продукцію монополістичного конкурента залежить від: а) кількості конкуруючих фірм в галузі;bб) результативності рекламної діяльності; в) ступеня диференціації продукції; г) всі відповіді правильні. 8 Спільним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції є: в) відсутність бар'єрів для вступу в галузь нових конкурентів; 9 Фірми на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений ко нтроль над цінами через: а) наявність значної кількості фірм - конкурентів; б) відносно вільний вступ фірм в галузь і вихід з неї; в) відносно малу ринкову частку окремої фірми; г) всі відповіді правильні. 10 Модель монополістичної конкуренції характеризується тим, що: крива попиту на продукцію фірми є спадною; 11 Монополістичний конкурент максимізує прибуток або мінімізує зби¬тки, виробляючи обсяг продукції, для якого: б) граничний дохід дорівнює граничним витратам; 12 На відміну від конкурентної фірми, монополістичний конкурент: б) визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію економічного прибутку; 13 На відміну від монополії, монополістичний конкурент: а) виробляє диференційовану продукцію; 14 Монополістичний конкурент буде збільшувати обсяг випуску і зни-жувати ціну на свою продукцію, якщо: в) граничний дохід перевищує граничні витрати; 15 Ринкова влада монополістичного конкурента буде тим більшою: б) чим менш еластичним є попит на продукцію фірми; 16 В умовах монополістичної конкуренції значення коефіцієнта Лернера: а) більше нуля, але менше 1; 17 За умов монополістичної конкуренції граничний дохід для всіх об¬сягів випуску, крім першої одиниці: в) нижчий за ціну; 18 У короткостроковому періоді монополістичний конкурент може: а) максимізувати прибуток; б) мінімізувати збитки, оптимізуючи обсяг виробництва; в) мінімізувати збитки шляхом закриття;г) всі відповіді правильні. 19 Довгострокова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що: б) фірми не отримують економічного прибутку; 20 Довгострокова рівновага монополістичного конкурента означає, що за оптимального обсягу випуску: а) ціна перевищує граничні витрати; б) ціна перевищує мінімальні середні витрати; в) фірма є беззбитковою; г) всі відповіді правильні. 21 У стані довгострокової рівноваги монополістичний конкурент: г) не досягає ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів. 22 Станції заправки пальним є прикладом монополістично конкурент¬ної галузі. Нетиповим для їх діяльності є: в) ціни, що дорівнюють граничним витратам; 23 У стані довгострокової рівноваги монополістичний конкурент: а) не досягає ефективності розподілу ресурсів; б) виробляє менший обсяг продукції і встановлює вищі ЦІНИ, конкурентні,; в) не досягає виробничої ефективності; г) всі відповіді правильні. 24 На ринку монополістичної конкуренції найбільш поширеним способом боротьби з конкурентами є: в) нецінова конкуренція; 25 Монополістичні конкуренти часто витрачають значні кошти на ре¬кламу своєї продукції, тоді як ціни на продукцію залишаються зде¬більшого на рівні цін конкурентів. Цей факт ілюструє: г) нецінову конкуренцію. 26 Відсутність виробничої ефективності та ефективності розподілу ре¬сурсів в умовах монополістичної конкуренції компенсується: а) розширенням можливостей споживчого вибору; 27 Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна спожи¬вачам тому, що: диференціація продукту веде до кращої реалізації різноманітних смаків споживачів. 28 Що не належить до методів ведення нецінової конкуренції: г) сезонний розпродаж товарів. 29 При високій еластичності попиту на ринку монополістичної кон¬куренції, фірма обирає таку стратегію поведінки, яка передбачає: б) незначне маніпулювання цінами; 30 Формами диференціації продукту не можуть бути: в) різні ціни на одну і ту саму товарну групу ТЕМА 12. УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ 1 Похідний характер попиту на ресурс означає, що попит фірми на І ресурс залежить від: а) попиту на готову продукцію фірми; 2 Гранична доходність фактора виробництва — це: а) грошовий вираз граничної продуктивності змінного фактора;б) зміна сукупного доходу в результаті застосування додаткової одиниці ресурсу;в) реалізований за ринковою ціною граничний фізичний продукт, вироб-лений додатковою одиницею фактора, залученою у виробництво;г) всі відповіді правильні. 3 Граничні витрати фірми на ресурс - це: a) додаткові витрати на кожну додатково залучену у виробництво одиницю ресурсу; 4 Граничиї витрати фірми на конкурентному ринку ресурсів е постійними і дорівнюють середнім витратам та ціні ресурсу; 5 До нецінових детермінант попиту на ресурс належить: попит на готову продукцію; б) продуктивність ресурсу; в) зміна ціни інших ресурсів; г) всі відповіді правильні. 6 Обсяг попиту на ресурс залежить від: а) ціни продукту, який виробляється за допомогою цього ресурсу; б) ціни даного ресурсу; в) граничної продуктивності ресурсу; г) всі відповіді правильні. 7 Крива попиту на ресурс конкурентної фірми є: а) кривою граничної доходності ресурсу;в) кривою цінності граничного продукту;
  г) правильні відповіді а) і в). 8 Крива попиту на ресурс є кривою граничної доходності ресурсу: в) для будь-якої фірми, незалежно від структури ринку готової продукції, на якому вона функціонує; 9 Якщо фірма продає свою продукцію на недосконало конкурентному ринку, то: граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати пише за все нижчої ціни; 10 За інших рівних умов попит на ресурс конкурентної фірми порівняно з попитом фірми - монополіста є: а) більш еластичним; 11 З підвищенням ціни на готову продукцію у короткостроковому періоді конкурентна фірма, що купує працю на конкурентному ринку ресурсів: а) збільшить попит на працю; 12 До зміщення кривої попиту на ресурс призводять: в) підвищення продуктивності ресурсу; 13 Цінова еластичність попиту на ресурс буде тим вищою: а) чим вищою є можливість заміни цього ресурсу іншим у процесі виробництва;б) чим вищою є еластичність попиту на готову продукцію фірми; в) чим більшою є частка видатків на ресурсі у сукупних витратах фірми; г) всі відповіді правильні. 14 Згідно правила оптимального використання ресурсу: використання ресурсу буде прибутковим, якщо гранична доходність ресурсу дорівнює граничним видаткам на нього; 15 Фірма, яка прагне мінімізувати витрати на ресурси для виробництва заданого обсягу випуску, повинна:
  купувати ресурси, доки співвідношення граничних продуктивностей ресурсів та їхніх цін стане однаковим для всіх видів ресурсів. 16 Фірма мінімізує витрати на ресурси, якщо: співвідношення між граничними продуктивностями та цінами всіх ресурсів однакові; 17 Правило оптимального співвідношення ресурсів для конкурентної фірми полягає у тому, що: а) фірма мінімізує витрати, якщо кожен вхідний ресурс використовується доти доки цінність його граничного продукту не дорівнюватиме ціні даного ресурсу;
  в) фірма максимізує прибуток, якщо кожен вхідний ресурс вико ристо- вуеться доти, доки цінність його граничного продукту не дорівню¬ватиме ціні даного ресурсу;
  г) правильні відповіді а) і в). 18 Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грани¬чна доходність кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, вона: в) максимізує прибуток за мінімальних витрат; 19 Якщо фірма досягає оптимального співвідношення ресурсів, яке максимізує прибуток, вона одночасно: б) мінімізує витрати; 20 Довгостроковий попит фірми на ресурс порівняно з короткостроковим є: а) більш еластичним; 21 Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс: г) серед наведеного правильної відповіді немає. 22 Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на цей ресурс: а) збільшується; 23 Зміни в технологи виробництва, які ведуть до збільшення гранич¬ного продукту фактора виробництва, викликають зміщення: б) кривої попиту на фактор праворуч; ТЕМА 13. РИНОК ПРАЦІ 1 Рівень ставки заробітної плати: а) є основним фактором тривалості робочого часу працівника; б) відображає вартість втрачених можливостей для працівника; в) визначає вибір працівника між працею та дозвіплям; г) всі відповіді правильні. 2 Підвищення заробітної плати може привести до скорочення обсягу пропозиції праці з боку робітника: б) якщо ефект доходу перевищує ефект заміщення; 3 З підвищенням ставки заробітної плати робітник, який прагне максимізувати корисність часу: в) може працювати більше або менше, залежно від його уподобань відносно часу праці та часу дозвілля; 4 На відрізку кривої індивідуального пропозиції праці, що має від'ємний нахил, переважає: ; в) ефект доходу; 5 Ефект заміщення в результаті підвищення ставки заробітної плати при виборі між доходом і часом дозвілля полягає у тому, що: а) працівник прагне підвищення грошового доходу при скороченні часу дозвілля внаслідок зростання альтернативної вартості дозвілля; 6 Досконало конкурентний ринок праці характеризується а) мобільністю робочої сили;б) значним числом продавців і покупців праці, не здатних за будь умов вплинути на її ринкову ціну; г) правильні відповіді а) і б). 7 Пропозиція праці для фірми - покупця на конкурентному ринку прац а) є абсолютно еластичною;б) є горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки зарплати;в) співпадає з кривими середніх та граничних витрат фірми на працю;
  г) всі відповіді правильні. 8 Крива ринкової пропозиції на конкурентному ринку праці є: висхідною з додатним нахилом, оскільки з підвищенням ставки зарплати ефект заміщення дозвілля працею звичайно переважає ефект доходу; 9 Стан рівноваги на конкурентному ринку праці характеризується тим,що: а) зарплата працівників дорівнює цінності граничного продукту праці; 10 Вигода фірми від найму працівників на конкурентному ринку праці: а) це додатковий прибуток фірми від підвищеної продуктивності праці всіх
  найнятих працівників, крім останнього;б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх найнятих а) це додатковий прибуток фірми від підвищеної продуктивності праці всіхнайнятих працівників, крім останнього;б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх найнятих працівників за мінусом видатків на заробітну плату;в) утворює її неявні витрати і є її нормальним прибутком;
  г) всі відповіді правильні. 11 Вигода найманих працівників від конкурентного ринку праці: а) утворюється як різниця між рівноважною ставкою зарплати і мінімальними ставками, за якими певне число працівників погоджувалось би найматися,в) відповідає величині економічної ренти;г) правильні відповіді а) і в). 12 Економічна рента, що виникає на конкурентному ринку праці: а) є різницею між рівноважною ставкою зарплати і мінімальними витратами фірми, які могли б забезпечити найом працівників, б) залежить від еластичності пропозиції праці;
  в) дістається власникам робочої сили;г) всі відповіді правильні. 13 На конкурентному ринку праці фірма-монополіст на ринку готої родукції за однакової ставки заробітної плати буде: б) наймати менше працівників, ніж конкурентна фірма; 14 фірма-монополіст на ринку готової продукції досягає стан ивноваги на конкурентному ринку праці.Це означає,що: а) гранична доходність праці дорівнює граничним видаткам фірми на неї;б) гранична доходність праці менша, ніж цінність граничного продукту;в) існує неефективне використання ресурсу;г) всі відповіді правильні. 15 Монопсонічний ринок праці характеризується тим, що: в) крива граничних витрат фірми на працю проходить вище кривої пропозиції; 16 У стані рівноваги на монопсонічному ринку праці граничні витрати фірми: a) перевищують ставку зарплати; 17 Порівняно з конкурентним ринком монопсоніст на ринку праці за Іінших однакових умов буде платити: в) меншу ставку заробітної плати і наймати менше працівників; 18 Якщо фірма є монопсоністом на ринку праці, то встановлювані нею ставки заробітної плати будуть б) меншими ніж граничні витрати найму додаткової одиниці праці; 19 Профспілка на ринку праці а) є монополістом;б)може максимізуеати зайнятість працівників галузі, якщо встановить ставку зарплати на рівні конкурентної;в) може підвищити заробітну плату за рахунок скорочення зайнятості г) всі відповіді правильні; 20 Оптимальним способом підвищення заробітної плати членів пола спілки - монополіста на ринку праці є: а) сприяння підвищенню попиту на працю; 21 У випадку двосторонньої монополії рівноважна ставка заробітної плати скоріше за все буде дорівнювати: г) ставці, що менша за рівноважну ставку монополії, але більша за рівноважну ставку монопсонії. 22 Встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка переви¬щує рівень рівноважної, може привести до: в) скорочення числа зайнятих на конкурентному ринку праці та збіль¬шення їх числа на монопсонічному ринку праці; 23 Людський капітал: а) є мірою втіленої в людині здатності приносити дохід протягом життя;б) включає природні здібності людини і набуті завдяки освіті та професійному навчанню;
  в) створюється завдяки інвестиціям в освіту, охорону здоров'я, забезпечення мобільності робочої сили;г) всі відповіді правильні. 24 Інвестиції в людський капітал означають, що: б) рішення про витрати на освіту приймаються так само, як і будь-які інші інвестиційні рішення, з врахуванням норми віддачі; ТЕМА 14. РИНОК КАПІТАЛУ 1 На ринку фінансового капіталу купують і продають: б) грошові кредитні ресурси та цінні папери; 2 Основними суб'єктами пропозиції позичкових коштів на ринку фінансового капіталу є: б) домогосподарства 3 Ціною позичкового капіталу є: а) процент; 4 При прийнятті інвестиційних рішень фірми орієнтуються на: б) реальну процентну ставку; 5 Реальна процентна ставка: а) визначає інвестиційні рішення фірм;б) вимірює альтернативну вартість інвестицій;
  в) обчислюється як номінальна процентна ставка за мінусом очікуваного темпу інфляції;г) всі відповіді правильні 6 Якщо номінальна ставка проценту дорівнює 20%, а річний темп ін¬фляції становить 12%, то реальна ставка проценту дорівнює: 6)8 % 7 Гранична норма часової переваги: а)показує заради скількох додаткових одиниць майбутнього споживання людина погодиться відмовиться від одиниці поточного споживання;
  б) визначається схильністю індивіда жертвувати поточним споживанням заради майбутнього споживання;в) ВІД'ЄМНОЮ,
  г; всі відповіді правильні. 8 Якщо гранична норма часової переваги дорівнює нулю, це означає, в) відмова ВІД будь-якої КІЛЬКОСТІ ПОТОЧНОГО споживання не ЗМІНИТЬ Майбутнього споживання; 9 Міжчасова бюджетна лінія: а) визначає множину комбінацій рівнів поточного та майбутнього сп<>. живання за певного рівня доходу та процентної ставки;б) має кут нахилу, що дорівнює 1+i;
  в) не змінює кута нахилу зі зміною доходу;г) всі відповіді правильні. 10 Рівновага в моделі міжчасового вибору означає, що: а) сукупна корисність поточного і майбутнього споживання максимізуе- ться:
  б) майбутня цінність заощадженої гривні за існуючої процентної ставки збігається з її майбутньою ринковою цінністю;в) кути нахилу міжчасової бюджетної лінії та кривої байдужості міжчасових уподобань однакові;г) всі відповіді правильні. 11 У моделі міжчасового вибору ефект доходу за підвищення ставки проценту: в) додатний, якщо домогосподарства заощаджують і від'ємний, якщо вони
  позичають кошти; 12 За даного попиту на інвестиції їх обсяг: в) буде скорочуватись з підвищенням процентної ставки; 13 Зниження процентної ставки приведе до: б) зростання обсягу попиту на позичкові кошти; 14 Ринкова процентна ставка: а) визначається внаслідок взаємодії між попитом на позичкові кошти та №
  пропозицією;б) е рівноважною ціною позичкових коштів;в) відповідає рівності граничного продукту капіталу в грошовому виразі таграничних витрат на капітал:
  г) всі відповіді правильні. 15 Пропозиція позичкових коштів на ринку фінансового капіталу для окремої фірми є г)абсолютно нееластичною. 16 Граничну вигоду фірми від інвестицій визначає: в) гранична норма часової переваги; 17 Фірма має намір взяти кредит на будівництво нового підприємства, річна ставка банківського проценту становить 15%, очікувана норма прибутку визначена у 17%. За цих умов фірма: б) буде будувати нове підприємство; 18 Поточна дисконтована цінність - це: г) незважаючи на збитки, прийме рішення будувати нове підприємство, розраховуючи на зміну кон'юнктури. 19 3 підвищенням номінальної ставки проценту: в) внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту не залежить від ставки проценту; 20 Економічна рента - це плата за ресурси: г) пропозиція яких абсолютно еластичне. 21 Пропозиція землі: г) абсолютно нееластична 22 Земельна рента буде зростати, якщо за інших рівних умов: б) зросте попит на землю; 23 Утримувач безстрокового цінного паперу, який приносить рік у 100 грн., з підвищенням ставки проценту в(ц 8% до 10% буде мати г) втрату капіталу у 250 грн. 24 Якщо особа внесе на депозитний рахунок 2000 грн. під 19% річ за умови незмінної процентної ставки сума на її рахунку подвоїться а) 4 роки; 25 Фірма, яка взяла банківський кредиту 100 тис грн. на 2 роки під річних по закінченні терміну повинна сплатити банку суму проценту б) 200 тис. грн.; 26 Поточна дисконтована цінність 20 грн., які будуть одержанічере роки за процентної ставки 11%, становить: г) 13,17 грн. 27 Фермеру, який бажає придбати 1 га землі, земельна рента з якої становить 2000 грн. за процентної ставки 8% річних, слід заплатити м більше: б) 25 тис. грн. 28 Земельні власники взагалі не отримують ренту, якщо: б) криві попиту і пропозиції земельних ділянок перетинаються; 29 При якій процентній ставці буде вигідним будівництво нового театру з передбачуваним терміном експлуатації 200 років і очікуваним щорічним прибутком у розмірі 10 % ? г) 10 % або більше. 30 Якщо процентна ставка збільшиться з S % до 10 %, то для одержання щорічного доходу 1000 грн. дисконтована вартість має: б) зменшитися на 10 000 грн.;
  Copyright MyCorp © 2021
  Конструктор сайтов - uCoz